Ole Martin Walberg

CEO/Accountable Manager/co-founder

Ole Martin har 15 års erfaring med flygerutdannelse fra USA og Norge. Hans varierte bakgrunn innen luftfart omfatter blant annet:

  • Tidligere CFO & Accountable Manager, Airwing AS
  • Tidligere Training Manager Theory, CAE Oslo Aviation Academy
  • M. Sc Aeronautical Science, Embry-Riddle Aeronautical University

I rollen som Accountable Manager bærer han det overordnede ansvaret for at Oslo Flight Academy driftes forsvarlig og i henhold til regelverket. Han er i tillegg aktiv flyinstruktør og ruteflyger med over 6500 flytimer, inkludert 4000 timer på Airbus A321 og A330.

Kjersti Melling

CTKI/co-founder

Kjersti har utdannet flygere siden 1986, og fløy frem til 2004 som instruktør og trafikkflyger. Med til sammen 40 års erfaring innen norsk luftfart har hun rukket å opparbeide seg vesentlig erfaring innenfor ulike roller:

  • Tidligere NP Crew Training, Airwing AS
  • Tidligere skolesjef i Luftfartsskolen (2000-2013)
  • Tidligere AIS spesialist, Avinor
  • Tidligere PANS-OPS designer i tidligere Luftfartsverket 


I dag arbeider hun i hovedsak med å skrive lærebøker og med undervisning. Hun er også fast skribent i fagbladet Flynytt.

Per 2023 står Kjersti bak fem faglitterære bøker med luftfartsrelatert innhold.

Richard Bednar

Head of Training

Som Head of Training (skolesjef) er Richard ansvarlig for at flygerutdanningen hos Oslo Flight Academy foregår i henhold til EASA Part-FCL.


Richard er en aktiv flyinstruktør med tung erfaring innen flyskoledrift, inkludert: 

  • Flight Instructor FI(A), FI/ME, FI/IR, FI/FI
  • Tidligere Training Manager CAE Oslo Aviation Academy
  • Tidligere Head of Training Luftfartsskolen


Charlie Ljungström

Chief Flight Instructor FSTD + MCCI

Som Chief Flight Instructor FSTD er Charlie ansvarlig for all simulatortrening i Oslo Flight Academy ATO (OFA ATO). I tillegg er han Multi Crew Course Instructor (MCCI) på MCC-kursene.


Charlie tok sin flygerutdannelse i Sverige og har over 10 års erfaring innen luftfart. I løpet av denne perioden har han rukket å opparbeide seg tung airline-erfaring fra flere europeiske selskaper og har 3000 flytimer på Boeing 737 og 787. 

Einar Thune Iversen

Compliance Monitoring Manager

I sin stilling som Compliance Monitoring Manager er Einar ansvarlig for å overse at OFA ATO opererer i samsvar med gjeldende regelverk og med myndighetsgodkjente prosedyrer.


Einar tok sin flygerutdannelse i Norge og har bred erfaring innen norsk luftfart. I perioden 2013-2017 var han Head of Training i Luftfartsskolen. Han har tidligere hatt virke som flyinstruktør og er i dag trafikkflyger i et norsk flyselskap på flytypen Dash-8. 

Torgeir Navelsaker

Safety Manager

Torgeir er ansvarlig for sikkerhetsstyringen (Safety Management System) i OFA ATO.

Han er utdannet MBA fra Universitet i Nord og har en Bachelor i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.  


Torgeir tok sin flygerutdannelse i USA og arbeidet senere som flyinstruktør. Han har over 20 års erfaring innen luftfart og har i denne perioden opparbeidet seg over 9500 flytimer på flytyper som Jetstream 32, Boeing 737, 767 og 787.

Oslo Flight Academy

Nettbasert pilotutdanning

Oslo Flight Academy er en flyskole godkjent av Luftfartstilsynet som en EASA Approved Training Organisation (NO.ATO.025) og Declared Training Organisation (NO.DTO.0036). Skolen tilbyr praktiske flyprogram til privat- og trafikkflygere, samt tilhørende teorikurs fra basene på Stabekk og Kjeller utenfor Oslo.


 De fleste teorikursene er nettbaserte, med tett oppfølging av nettlærer. Oslo Flight Academy tilbyr også støtteundervisning for deg som ønsker ta VFR nattutsjekk eller sjøflyutsjekk. Gjennom bruk av moderne nettskoleløsninger og lærebøker samt god tilgjengelighet på support er du som elev sikret de beste forutsetninger for god læring.

ATO-godkjennelse

Samarbeidspartnere