LAPL(A)

Light Aircraft Pilot Licence

Teorien til LAPL(A) og PPL(A) er identisk. På mange måter tilbyr disse to sertifikatene de samme rettighetene, men LAPL kan oppnås til en lavere pris. Dette skyldes at det er lavere timekrav til det praktiske programmet (30t kontra 45t). Ellers ligger den største forskjellen mellom et PPL og et LAPL i størrelsen på flyet du kan fly, samt at et LAPL kun er gyldig i Europa mens et PPL er gyldig i hele verden.


Hvor stort fly kan jeg fly?

Et LAPL gir deg rettigheter til å ta med 3 passasjerer i fly som veier maksimalt 2,000 kg. Dette betyr at de vanligste flytypene som C172 og PA28 fint kan flys med LAPL.


Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med ulike rettigheter som for eksempel mørkerettighet, sjøflyrettighet, eller halehjul.


Teorikurs

Teorikurset er likt som det til PPL(A).

IMG_3300
cockpit-4598192_640
cheyenne-4810540_1920

Praktisk program

Den praktiske delen av utdanningen består av minimum 30 timer flyging som skal lære deg å håndtere flyet i mange ulike situasjoner, både normal operasjon og nødprosedyrer.


Programmet er delt opp i forskjellige læringsblokker. Først lærer du grunnleggende håndtering av flyet, deretter må du lære å betjene radioen ombord samt hvordan tilpasse flygingen annen trafikk. Nok et viktig fokusområde er håndtering av nødsituasjoner.


Flygingen gjøres primært sammen med en instruktør. Men det er også en egen del av programmet som heter soloflyging. Det vil si at du flyr helt alene. Solodelen omfatter avgang og landingstrening, forskjellige flyøvelser og navigasjonsflyging


Det praktiske programmet foregår i én av flyklubbene tilsluttet Norges Luftssportsforbund (NLF). Når du bestiller kurs hos oss, så hjelper vi deg komme i kontakt med din nærmeste flyklubb. Du kan også finne din lokale flyklubb på NLF sin sider.

Kostnader

Å bli privatflyger er ikke så dyrt som mange tror. Og velger du LAPL så sparer du en del i forhold til å ta et PPL. Under ligger et kostnadsoverslag: 

 • PPL-teorikurs komplett pakke: 8.890,-
 • Flymedisinsk undersøkelse klasse 2: 2.400,-
 • Gebyr teorieksamen: 4.050,-
 • Sum teori og flymedisinsk undersøkelse: 15.340,-
 • Medlemskap i flyklubb og NLF : 2.200,-*
 • Flytimer i klubb (min. 30 timer a 1700,-): 51.000,- 
 • Flyleie praktisk prøve: 2.400,- 
 • Honorar til kontrollant for praktisk prøve: 2.500,- 
 • Luftfartstilsynets gebyr for utstedelse av sertifikat: 1.570,-
 • Sum praktisk program: 59.670,-
 • Total: 75.010,-


* årsavgift for medlemskap varierer fra klubb til klubb. Det samme gjelder timepris for flyleie med instruktør, da det er variasjon i hvilke flytyper som benyttes til skoling. Ta kontakt med din nærmeste klubb for eksakte priser.


Timeantallet på praktisk program varierer med den enkeltes feridigheter og progresjon.  Det kan være lurt å regne med en buffer på 10-20% på disse timene for å være på den sikre siden. Honorar for kontrollant varierer. Det er ikke tatt høyde for eventuelle omprøver ved teoretisk eksamen. Gebyr for dette er 450,- pr. enkeltfag pr. eksamensperiode.

Hvordan går jeg frem?

1. Teorikurs

Kurset kan du bestille direkte i nettbutikken. 

2. Flymedisinsk undersøkelse

Vi anbefaler at du tar legeundersøkelsen tidlig i prosessen. Selv om de medisinske kravene ikke er så veldig strenge så kan det fortsatt være smart å ta legeundersøkelsen før du investerer for mye tid og penger i flygerutdannelsen. Les mer om legesjekken her. Legeattest for LAPL kan du få hos din fastlege. Alternativt kan du benytte en flylege. Se Luftfartstilsynets oversikt over godkjente flyleger.

3. Praktisk Program

Det praktiske programmet består av minimum 30 timer flyging med instruktør. Her lærer du å håndtere flyet i mange ulike situasjoner, både normal operasjon og nødprosedyrer. Flygingen gjøres hos din lokale sportsflyklubb. Du finner den Norges Luftsportsforbund sine sider.

Er det en aldersgrense?

Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer, men for å fly et motorfly solo, altså fly alene, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt et LAPL så må du ha fylt 17 år. Det er heller ingen øvre aldersgrense, så lenge man består den flymedisinske undersøkelsen. 


Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!